En Buddha malt på to dører og bakdørene finnes et speil - gave fra vennen min.

Noen sa at du er hva du føler. Jeg er enig i det og tror at inspirasjonen min kommer fra de dypeste følelsene mine. Mesteparten av tiden ubevisst. Gjennom farger, former og design gir jeg livet til min sjels reneste språk: følelsene!

Mandalaen er for meg en sirkel av følelser og sanse inntrykk der sentrum representerer min sjel, Guden som bor i meg. Nøytral, uten dommer, god og ond, engel og demon, maskulin og feminin, Feng og Shui, Yin og Yang, lys og mørke... Det er det indre sentrum i livet mitt.

Etter en tøff periode i mitt liv i 2015, lærte jeg å sette pris på nåtiden. Og hver dag lærer jeg langsomt, ikke noe press, å komme tilbake til mitt indre sentrum og ta kontakt med dette så dyrebare selvet som er fullt av feil og mangler, unikt, godt nok akkurat som det er, her og nå.

Sånn oppdaget jeg at vi alle bare er litt asymmetriske prikker, men sammen blir vi den vakreste livsmandalaen. Fordi jeg lærte at når vi klarer å få kontakt med oss selv, med Guden som bor inni oss, klarer vi å få kontakt med de andre, med Guden som bor i de andre rundt oss. Og det er fantastisk fordi vi respekterer våre grenser og grensene til de andre, vi aksepterer oss selv og de andre akkurat som vi/de er.

Når jeg lager mandalaene mine, bruker jeg elementer fra meditasjonsteknikk, men min kreativitet kommer rett fra hjertet mitt som er fullt av farger og entusiasme. Det var en venn (Tommy Myklebust) som lærte meg dybden av ordet entusiasme. Ordet kommer (via fransk) fra latinsk enthusiasmus som har sitt opphav i gresk enthousiasmos og betyr "guddommelig inspirasjon". Entusiast er en som er "med Gud i seg, som er i guddommelig ekstase, som er inspirert av Gud"... Og det er hva jeg føler mens jeg lager en mandala: entusiasme!

Dette er min måte å finne meg selv gjennom "mandalering"!

"Å mandalere" gir meg makt til å tro på meg selv og er også en livsfilosofi: 

Vi må finne vårt senter for å få balanse i livet...

Sånn vurderer jeg meg som en "mandalist" av farger og følelser...

Velkommen til min fargerike verden: Mandala Mani!