Den 5. og 6. mai 2018 var jeg med på "Rå Salgsutstilling" på Senjahuset, Gibostad. Der hadde jeg en mandala-utstilling hvor jeg informerte om meditativ kunst og solgte mandalaer sammen med flere lokale kunstnere. 

Utstillingen var godt besøkt og planen er å fortsette den 12 og 13. mai. Også vil Senjahuset ha faste utstillingene en måned om gangen. I tillegg skal mine smykker ha fast salgssted på Senjahuset.

På lørdag journalisten Birger Caspersen snakket med oss og jeg ble veldig overasket over den gode omtalen som jeg fikk i avisen på mandag. Klikk her for å lese artikelen. 

Den 4. november 2017 var jeg med på min første salgsutstillingen: 'Den lille håndverksmessa' på Lenvik Frivilligsentral, Finnsnes. Der hadde jeg en mandala-utstilling hvor jeg informerte om meditativ kunst og solgte mandala Ojo de Dios og mandala skapt med punktmaling på diverse materialer. Messen var kjempebra besøkt og jeg hadde mange fine samtaler med interesserte publikummere.